Go to Top

Fonden Ravnbjerghus døgntilbud er midlertidigt lukket.

Opholdssted i Nordjylland godkendt efter paragraf 66

Opholdssted og døgntilbud for børn og unge med psykiske og fysiske handicap

Ravnbjerghus er et fondsejet døgntilbud / opholdssted for børn og unge med psykiske og fysiske handicap.

Ravnbjerghus henvender sig til børn og unge i alderen 6 – 18 år der primært modtager specialundervisning, men er fysisk selvhjulpne. Det er typisk børn og unge med nedsat kognitivt funktionsniveau, som har behov for specialpædagogisk støtte.

Formålet med anbringelsen aftales i visitationen og der evalueres løbende på aftalte målsætning.

Ravnbjerghus er godkendt af Social Tilsyn Nord.

Målgruppe:

Børn og unge i alderen 6 til 18 år. (18-23 efterværn i mellemudslusning)
Børn og unge med kontaktvanskeligheder/ tilknytningsforstyrrelser.
Børn og unge, der primært har modtaget specialundervisning.
Børn og unge med diagnoser svarende til ADHD eller Autisme spektrum forstyrrelser (ASF).
Børn og unge med vidtrækkende psykiske og fysiske handicap.

§ 66, stk. 1, nr.5 (almindeligt opholdssted) 

Se også Fritidshuset

Leder Jesper Andreassen
Tlf. 29 63 48 23
Email. ja@ravnbjerghus.dk

Tanja

Souschef Tanja Børresen
Tlf. 20 44 81 32
Email. tb@ravnbjerghus.dk