Go to Top

6 – 18 år

Ravnbjerghus 5 – 18 år

Ravnbjerghus er et opholdssted for børn og unge mellem 6 og 18 år. Uden intern skole eller dagtilbud.

Opholdsdelen vil give mulighed for at indgå i skoleforløb samt få afklaret hvilke fremtidige støtteforhold der skal iværksættes.

Der lægges vægt på at børnene/ de unge har en aktiv hverdag med en kombination af fritidsaktiviteter, skolegang og praktik.

Udgangspunktet for barnets/ den unges forløb er, at tage afsæt i eksisterende kompetencer og potentialer og med målrettet pædagogisk indsats, vurdere omfanget af den unges fremadrettede udviklingsniveau.

Ravnbjerghus tilbyder et specialpædagogisk botilbud for børn og unge med mange års erfaring indenfor arbejdet med fysisk og psykisk udviklingshæmmede.