Go to Top

Indskrivning

På Ravnbjerghus er det vigtigt at forældrene er en del af barnet/ den unges liv, i det omfang det er muligt.

Det anses for vigtigt, at forældrene, sammen med Kommunen, involveres i indskrivningen af barnet/ den unge.

Derfor inviteres forældrene sammen med barnet/ den unge på besøg på Ravnbjerghus, inden det besluttes om barnet/ den unge skal indskrives. Anbringende kommune vurderer sammen med Ravnbjerghus hvornår forældre og barn kan komme på besøg.

Forældre og barnet/ den unge har her mulighed for at se omgivelserne, det kommende værelse samt tale med personale på Ravnbjerghus.

Det er her forældrene har mulighed for at stille spørgsmål til Ravnbjerghus og udveksle de informationer de måtte finde relevante.