Go to Top

Personale

Personaleoversigt

Ravnbjerghus har ansat uddannet pædagogisk personale som løbende videreuddannes i forhold til relevante specialpædagogiske områder.

Der er tilknyttet en sygeplejerske på Ravnbjerghus som varetager medicinering og kontakten til sundhedsvæsenet.

Personalegruppen har gennemgået et specialiseret uddannelsesforløb i Neuroaffektiv pædagogik og psykologi. I alt 14 dages målrettet uddannelse, med mellemliggende opgaver. Der følges op på uddannelsen ved indkald til 6 efteruddannelse dage årligt for den samlede personalegruppe.

Flere i personalegruppen har gennemført den 4 årige Familieterapeut uddannelse ved Kempler.