Go to Top

Til forældre

Forældresamarbejde

Barnet/ den unge har en fast kontaktpædagog tilknyttet, men er også sammen med det øvrige personale på Ravnbjerghus.

Kontaktpædagogen har den primære kontakt til forældrene. Det er også kontaktpædagogen der har kontakten til eksterne samarbejdspartnere, herunder skole m.m.

Forældrene kan tage kontakt til kontaktpædagogen hvis de har brug for informationer vedr. barnet/ den unge eller har informationer de mener, er relevante for Ravnbjerghus.

Herudover er forældrene altid velkomne til at kontakte Ravnbjerghus.

Møder og skriftligt materiale

Forældre inviteres til alle møder vedr. barnet/ den unge på Ravnbjerghus, skolemøder osv. Det vil blive vurderet sammen med forældrene, i hvilket omfang der ønskes deltagelse i statusmøder, skolemøde o.l. Det er Ravnbjerghus der indkalder forældrene til møder på Ravnbjerghus eller på skolen.

Besøg på Ravnbjerghus

Forældrene er altid velkomne til at komme på besøg på Ravnbjerghus.

Ravnbjerghus afholder sommer og vinter arrangementer for forældrene på Ravnbjerghus. Det er oftest en fælles sommerfest hvor alle forældre er inviterede samt et julearrangement. Her har forældrene mulighed for at tale med barnet/ den unge samt personale i mere uformelle omgivelser samt lave aktiviteter sammen med barnet/ den unge på Ravnbjerghus.

Sygdom

Ved alvorlig sygdom eller hvis barnet/ den unge kommer alvorligt til skade, vil forældrene altid blive informeret omgående.