Go to Top

Til kommunen

Målgruppe

Børn og unge i alderen 6 til 18 år.

Børn og unge med kontaktvanskeligheder.

Børn og unge, der primært har modtaget specialundervisning.

Børn og unge med diagnoser svarende til ADHD eller Autisme spektrum forstyrrelser (ASF).

Børn og unge med vidtrækkende psykiske og fysiske handicap.

Børn og unge, der er generelt mentalt retarderede i lettere eller sværere grad.