Go to Top

Udslusning 18-23 år med paragraf 85 støtte

Formålet med udslusning i egen bolig er at den unge bliver i stand til at leve så selvstændig en tilværelse som overhovedet muligt.

Dette foregår i egen bolig, hvor Ravnbjerghus leverer pædagogiske støtte timer § 85 støtte og social mentor ordninger.

Der er nu ligeledes mulighed for at den unge kan overgå til ”mellem udslusning” i lejligheder på samme matrikel som Ravnbjerghus, dette kan foregå i alderen 16-18 år.