Go to Top

Vi udarbejder

Ravnbjerghus udarbejder

Pædagogisk og psykologisk udredning af barnet/ den unge

Psykiatrisk udredning efter behov

Pædagogisk behandlingsplan der evalueres skriftligt hver 3. måned til sagsbehandler

Ressourceprofil

Sagsoversigt, kronologi samt kompetencevurdering med udgangspunkt i servicelovens krav til § 50 undersøgelse

I forbindelse med Kommunernes forpligtelse til at træffe afgørelse om efterværn, jf. SEL § 68 jf. SEL § 76, udarbejdes vurdering af den unges særlige behov, for fremtidig pædagogisk og praktisk støtte samt erhvervsafklaring