Go to Top

Visitation

– Sagsbehandler fra anbringende Kommune retter henvendelse til leder Jesper Andreassen eller stedfortræder Tanja Børresen

– Anbringende Kommune fremsender sagsakter til Ravnbjerghus. Herefter vurderer Ravnbjerghus hvorvidt barnet/ den unge tilhører opholdsstedets målgruppe

– Leder af Ravnbjerghus eller stedfortræder deltager i møde med anbringende Kommune med henblik på fælles afklaring af forventningsniveau til anbringelsen

– Leder og stedfortræder besøger barnet/ den unge på nuværende bosted
Forældrene og barnet/ den unge inviteres på besøg på Ravnbjerghus, hvorefter der endeligt træffes beslutning om afgørelsen.